Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας, από την εκούσια εγγραφή σε υπηρεσίες ενημερώσεων, μέσω του ιστορικού συναλλαγών και διαδικτυακής περιήγησης ή μέσω της όποιου άλλου τύπου επικοινωνίας ή συναλλαγής με την επιχείρηση Beauty Harmony & Spa – Μαρία Λιάσκου (BHS Shop)

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr, την καταγραφή μίας παραγγελίας, την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας αυτής, τη γνωστοποίηση ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών, την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων απόδοσης του ηλεκτρονικού καταστήματος bhs-shop.gr ή με κάθε άλλο θεμιτό τρόπο επικοινωνίας.

Κάθε φορά που προβαίνετε σε μία από τις παραπάνω ενέργειες, όπως είναι η πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr, η πραγματοποίηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr, η τοποθέτηση παραγγελίας ή η επικοινωνία μέσω φόρμας επικοινωνίας, συναινείτε ότι γνωστοποιείτε στην επιχείρηση BHS Shop, κάποια προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθούν ή που θα προκύψουν από την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr. Μερικά τέτοια δεδομένα είναι: το πλήρες ονοματεπώνυμο, ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, ο τρόπος αποστολής – παράδοσης της παραγγελίας καθώς και η πλήρης διεύθυνση για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP καθώς και διάφορα άλλα δεδομένα περιήγησης και συναλλαγής.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.) και θα αφορά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27.04.2016 (πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων κλπ).

Χρήση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι εκείνα που:

• παρέχει ο πελάτης-χρήστης για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του,
• παρέχει ο πελάτης-χρήστης κατά την επικοινωνία του με την επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο,
• καταχωρεί ο πελάτης-χρήστης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr,
• συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr

Ειδικά σε ό,τι αφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr :

Χρήση Cookies:

Τo ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr χρησιμοποιεί cookies προκειμένου:

• να διευκολύνει την πρόσβαση και να βελτιστοποιήσει την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη στην ιστοσελίδα, όπως διατηρώντας ιστορικό συναλλαγών,
• να παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών,
• να εντοπίσει και να παρεμποδίσει τυχόν περιστατικά απάτης.

Εγγραφή στο newsletter και στις φόρμες επικοινωνίας:

Οι πελάτες-χρήστες μπορούν να εγγραφούν εάν το επιθυμούν στην υπηρεσία αποστολής newsletter ή να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση μέσω φόρμας επικοινωνίας ή μέσω χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στοιχεία του πελάτη-χρήστη, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα που δηλώνεται, η ημερομηνία-ώρα αποστολής μηνύματος και η διεύθυνση IP του αποθηκεύονται στον κεντρικό υπολογιστή της επιχείρησης.
Ειδικά κατά την εγγραφή στο newsletter τα παραπάνω στοιχεία αποθηκεύονται και στη συνεργαζόμενη εξωτερική εταιρεία αποστολής newsletter (Mailchimp) για την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε κάθε αποστολή, ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη λήψη επόμενων μηνυμάτων επιλέγοντας την απεγγραφή του από το newsletter. Τα ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα περιέχουν στοιχεία (tracking pixels) που επιτρέπουν τη στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε αποστολής.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για:

• την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας του πελάτη-χρήστη,
• τη διατήρηση ιστορικού προτιμήσεων και συναλλαγών για διευκόλυνση του πελάτη-χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr,
• την επιβεβαίωση ταυτοποίησης του πελάτη-χρήστη για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με την εμπορική συναλλαγή,
• τη γνωστοποίηση ενημερώσεων και προωθητικών ενεργειών, όπως ειδικές προσφορές, νέα προϊόντα ή ειδήσεις της επιχείρησης,
• την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων λειτουργίας της ιστοσελίδας για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη-χρήστη, όπως μέσω Google analytics.

Ως πελάτης-χρήστης της επιχείρησης BHS Shop, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή:
• να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος bhs-shop.gr από το πεδίο «Επεξεργασία» στην καρτέλα «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ»
• να αιτηθείτε τηλεφωνικα στο 210 96 80 503 διαγραφή των προσωπικων σας δεδομένων,
• να αιτηθείτε αναφοράς με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεχθεί στο e-mail: [email protected]
• να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας αίτημα διαγραφής στο e-mail: [email protected]

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη-χρήστη διατηρούνται αποθηκευμένα για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο έως την πλήρη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από την ισχύουσα Νομοθεσία ή έως ότου ο ίδιος ο πελάτης-χρήστης αιτηθεί τη διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την επιχείρηση BHS Shop να προβεί σε διαγραφή προσωπικών δεδομένων από πελάτη-χρήστη με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, αυτή θα ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση ως προς αυτό, εκτός εάν κάτι τέτοιο παραβιάζει διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Για την προστασία και την ασφάλεια του πελάτη-χρήστη είναι πιθανό να γίνει προσπάθεια επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας του αιτούντα διαγραφής προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Η επιχείρηση BHS Shop μεριμνά για τη σωστή διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει από τους πελάτες-χρήστες της εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί για σκοπούς όπως:

• η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού σε τεχνικό εξοπλισμό,
• η αποφυγή μη επιτρεπόμενης ανάγνωσης / αντιγραφής / τροποποίησης / προσθήκης / αφαίρεσης προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
• η διασφάλιση ότι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί,
• η μη επιτρεπόμενη εισαγωγή / καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
• η αποφυγή χρήσης συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

Ειδικά για το ηλεκτρονικό κατάστημα bhs-shop.gr , πρέχεται ασφαλής σύνδεση χάρη στη χρήση της τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer), όπου γίνεται κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αυτά αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης στον κεντρικό υπολογιστή.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των αρχείων προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται από την επιχείρηση, η τελευταία θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αναθεωρηθεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση BHS Shop, αποτελεί αποδοχή / συναίνεση με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.