Υδροδερμοαπόξεση

Η αγαπημένη μη επεμβατική θεραπεία των σταρ του Ηolywood

Τιμή 90€ (διάρκεια 70 λεπτά)

48892779 - face skin care. close-up of woman getting facial hydro microdermabrasion peeling treatment at cosmetic beauty spa clinic. hydra vacuum cleaner. exfoliation, rejuvenation and hydratation. cosmetology.